7. plenární zasedání RVIS dne 24. června 2024

Ve Strakově akademii se dne 24. června 2024 od 12:00 do 14:00 hodin uskutečnilo 7. plenární zasedání Rady vlády pro informační společnost.

Program zasedání:

1. Zahájení zasedání a schválení programu
2. Aktualizace dokumentu Česko v digitální Evropě
3. Aktualizace dokumentů Informační koncepce ČR a Digitální ekonomika a společnost
4. Implementační plány 2025
5. Změny v Národní architektuře eGovernmentu
6. Plnění zákona o právu na digitální služby
7. Digitalizace stavebního řízení a územního plánování
8. Struktura sledování priorit RVIS v období 2024-2025
9. Aktuální stav NPO
10. Založení pracovní skupiny pro EDIC
11. Výsledky zprávy o stavu Digitální dekády a Egovernment benchmark za ČR
12. Strategie pro správu dat ve veřejné správě (2024–2030)
13. Národní polovodičová strategie

Přílohy:

Zdroj a ostatní zasedání RVIS: