MMR vydalo nová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Expertní skupina Ministerstva pro místní rozvoj vydala dvě nová stanoviska k zákonu o zadávání veřejných zakázek.

První se věnuje předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1.6.2021. Druhým je aktualizované stanovisko k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek.

Nové zásady se v řízeních reálně uplatní již při formulaci zadávacích podmínek, v jejichž rámci zadavatel stanoví také pravidla pro hodnocení nabídek a výběr dodavatele.

— Ministerstvo pro místní rozvoj

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele po 1. 6. 2021

Na konci roku 2020 byl vyhlášen zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, další zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

V únoru 2021 pak byl pak vyhlášen zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

V souvislosti s těmito legislativními změnami dojde s účinností od 1. 6. 2021 k:

  • změně definice skutečného majitele,
  • podstatným změnám ve fungování evidence skutečných majitelů,
  • změně postupu zadavatele při zjišťování skutečného majitele,
  • rozšíření možností ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Povinnost zjišťovat skutečné majitele vybraného dodavatele se nebude uplatňovat pouze při zadávání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu. Ve všech ostatních případech tato povinnost vzniká. A to bez ohledu na to, kdy bylo zadávací řízení zahájeno, pokud ke zjišťování majitele dojde po 1. červnu 2021.

Více informací naleznete zde:

Stanovisko k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázekZásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, má zadavatel povinnost zohlednit při zadávání veřejných zakázek, u nichž je to vzhledem k jejich povaze a smyslu možné, a to již při formulaci zadávacích podmínek.

V běžných zadávacích řízeních je zadavatel povinen stanovit všechny zadávací podmínky předem.

Více informací naleznete zde:

Všechna stanoviska jsou k dohledání také na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: