Kybernetické incidenty pohledem NÚKIB – prosinec 2022

Vydali jsme přehled Kybernetických incidentů pohledem NÚKIB za prosinec 2022.

Počet kybernetických incidentů se pohyboval na podprůměrných hodnotách. Klesla také jejich závažnost, kdy za tento měsíc nebyl evidován významný ani velmi významný incident. Nejpočetnějším typem incidentu se poprvé za rok 2022 stala kategorie škodlivý kód.

V prosinci opět převažovaly incidenty,které hlásily povinné osoby dle ZKB. Oběťmi se staly subjekty ze sektorů veřejné správy, zdravotnictví, digitálních služeb a energetiky.

— Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

V trendech se zaměřujeme na kyberkriminalitu jako službu (cybercrime-as-a-service). Je to model, v rámci kterého kyberkriminální aktéři nabízejí za úplatu nástroje a služby určené pro provádění kybernetických útoků.

Obsah:
  • Počet kybernetických bezpečnostních incidentů nahlášených NÚKIB
  • Závažnost řešených kybernetických incidentů
  • Klasifikace incidentů nahlášených NÚKIB
  • Trendy v kybernetické bezpečnosti za listopad pohledem NÚKIB
  • Technika měsíce: External Remote Services
  • Zaměřeno na trend: Kyberkriminalita jako služba

Celý dokument naleznete zde:

Zdroj:

K tématu: