Nestihli jste 5. metodický den veřejného zadávání?

Na 8. prosince přichystal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pro všechny zájemce o veřejné zakázky již 5. metodický den veřejného zadávání.

Náplní 5. metodického dne byla nejprve prezentace odpovědí na dotazy, které Úřad obdržel v souvislosti s tématy prezentovanými v rámci 4. metodického dne, a to jak ve vztahu k objasňování a doplňování nabídek, tak změnám smluv.

Jestliže jste nestihli online přenos posledního letošního metodického dne veřejného zadávání, který se uskutečnil, můžete se podívat alespoň na prezentace, které jsou nově zveřejněny na našem webu.

— Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Další náplní metodického dne byla rozhodovací praxe k možnosti využití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zbývající část metodického dne byla věnována prezentaci tématu „zvláštní postupy podle části šesté zákona“ a vychází zejména ze souhrnu dotazů, které Úřad obdržel k možnostem využití a aplikaci dynamického nákupního systému a rámcových dohod.

Prezentace a materiály z metodického dne:

Zdroj: