NÚKIB: kybernetické útoky na místní samosprávy v červenci

Kybernetické incidenty pohledem NÚKIB – červenec 2022

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vydal přehled Kybernetických incidentů pohledem NÚKIB za červenec. Počet kybernetických incidentů se držel na podprůměrných hodnotách, přesto většinu z nich označil z hlediska závažnosti jako významný incident.

Vzhledem ke skutečnosti, že během července byla zasažena místní samospráva, tak jsme se nyní zaměřili na útoky vůči obcím, městům a krajům. Ty pro útočníky představují lákavý cíl nejenom kvůli možnému finančnímu zisku, nýbrž také kvůli často slabšímu zabezpečení.

— Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Report shrnuje dění měsíce. Data, informace a závěry v něm obsažené primárně vychází z kybernetických incidentů nahlášených NÚKIB. Pokud report v některých částech obsahuje informace z otevřených zdrojů, je vždy uveden původ těchto informací.

 

Obsah analýzy:
  • Počet kybernetických bezpečnostních incidentů nahlášených NÚKIB
  • Závažnost řešených kybernetických incidentů
  • Klasifikace incidentů nahlášených NÚKIB
  • Trendy v kybernetické bezpečnosti za červenec pohledem NÚKIB
  • Technika měsíce: Deobfuscate/Decode Files or Information
  • Zaměřeno na trend: útoky na místní samosprávy

 

Útoky na místní samosprávy:
  • V červenci byl NÚKIB informován o incidentu, kdy ransomware cílil na místní samosprávu. Jenom během roku 2022 je evidováno několik incidentů směřovaných vůči obecním a Krajským úřadům, potažmo subjektům, které pod ně spadají.
  • Ze zkušeností jsou ohrožena jak velká města či samosprávy vyšších územních celků, kde lze očekávat možnost vyššího finančního zisku, ale též malé obce, u nichž naopak útočník neočekává silné zabezpečení.
  • Hlavním problémem je nejen často nedostatečné IT zabezpečení, nýbrž i málo proškolení zaměstnanci. Specifickým případem pak může být útok insidera, kdy zaměstnanec disponující širokými oprávněními z nějakého důvodu úmyslně poškodí vlastního zaměstnavatele nebo provádí činnosti, jež nejsou v souladu s jeho standardní pracovní náplní.

 

Doporučení:
  • NÚKIB též představil dokument obsahující doporučení pro ochranu před spear-phishingem, jenž představuje častý vektor pro napadení. Dále byla vydána analýza upozorňující na hrozbu ransomwaru, který zůstává jednou z hlavních hrozeb pro samosprávy.

 

Zpráva ke stažení  (formát PDF, 421 kB, 8 stran)


Zdroj:

K tématu:

Zaregistrujte se na bezplatnou virtuální konferenci k nové legislativě EU pro povinné zavedení kybernetické bezpečnosti EU – NIS 2.