Černošice příkladně zveřejňují informace o přidělených dotacích

Černošice mohou být příkladem dobré praxe z hlediska maximálního množství uveřejněných informací k dotačním řízením.

Na webových stránkách občan může nalézt interní směrnici pro dotační řízení, dále jsou přehledně uveřejněny informace o dotačních programech a poskytovaných dotacích.

Můžeme vidět výhled plánovaných dotací, jakož i přehled realizovaných. Je uveřeněna celková alokovaná suma, termíny podání a vyhodnocení žadosti, taktéž vzorové žádosti o dotaci.

— Spravnaradnice.cz

Uveřejněni jsou i neúšpěšní žadatalé, u úspěšných žadatelů lze nalézt smlouvu a vyúčtování dotace.

Inspirovat se můžete zde:

Zdroj: