Programové prohlášení vlády: Na některá opatření se opět jaksi “zapomnělo”.

Programové prohlášení je na světě. Vláda slibuje bojovat s korupcí pomocí zákonů, které dlouhodobě prosazuje Rekonstrukce státu – rozšíření kontrol NKÚ, ochranu oznamovatelů nebo zlepšení evidence skutečných majitelů.

Některé sliby ale oproti koaliční smlouvě oslabily a další klíčová opatření, jako je zprůhlednění lobbování, chybí úplně. Nová vláda chce pracovat také na modernizaci státní správy nebo posílení nezávislosti veřejnoprávních médií.

Závazek transformace státní správy do podoby efektivně fungující organizace se v programovém prohlášení vlády sice objevuje, ale má své mouchy.

— Rekonstrukce státu

Program vládní pětikoalice do velké míry kopíruje body z koaliční smlouvy, některá opatření z oblasti boje s korupcí a dobré správy státu ale bohužel „vyměkla”, jiné závazky zase posílily.

Jsme rádi, že vláda v programovém prohlášení zachovala většinu závazků z oblasti boje proti korupci, ke kterým se přihlásila už v koaliční smlouvě, jakými je například posílení ochrany oznamovatelů korupce, novela zákona o střetu zájmů nebo zákona o státním zastupitelství.

U některých závazků dokonce proti původnímu dokumentu došlo k jejich posílení, u jiných bohužel k oslabení, například u klíčové reformy ÚOHS, kterou vláda nově pouze slibuje připravit, nikoliv zrealizovat.

I nadále v dokumentu chybí zákon o lobbování, reforma ÚDHPSH nebo potřebná novelizace informačního zákona,” říká Lukáš Kraus, vedoucí analytického týmu Rekonstrukce státu.

Přečtěte si, co vláda slibuje v oblastech, kterým se Rekonstrukce státu věnuje:

Protikorupční zákony

Oproti koaliční smlouvě se program věnuje mnohem podrobněji ochraně oznamovatelů korupce. Vláda chce urychleně implementovat směrnici EU a zmiňuje i klíčové přínosy zákona.

Oprášit by se měly také návrhy na posílení nezávislosti státních zástupců, včetně posílení transparentnosti jejich výběru a zpřísnění podmínek jejich odvolávání.

Zlepšit by se mělo také odhalování skutečných majitelů firem a vláda slibuje i přísnější požadavky na transparentnost pro firmy čerpající dotace a zakázky.

V dokumentu je také příslib prosadit novelu zákona o střetu zájmů, a zpřístupnit tak majetková přiznání politiků.

Protikorupční program má ale i zásadní mezery – chybí například zprůhlednění lobbování, a to přesto, že bez jeho prosazení může Česko přijít o peníze z Národního plánu obnovy.

Chybí také zefektivnění dohledu nad financováním stran a volebních kampaní a úplně se zapomnělo na novelu infozákona, která by jasně vymezila, které úřady musí občanům informace poskytovat.

Velmi opatrně program zmiňuje rozšíření kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu na státní firmy.

Veřejné zakázky

Oblast veřejných zakázek je o poznání méně veselá. Hlavní protikorupční slib reformovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve kterém má stále pod palcem kontrolu 600 miliard korun ročně jediný člověk, byl nepochopitelně oslaben. V programu prohlášení zůstal pouze slib reformu připravit.

V obecné rovině vláda slibuje větší transparentnost, jednoduchost, rychlejší přezkum, nebo zadávání na kvalitu místo ceny. Dočkat bychom se měli také zakázkového e-shopu. K tomu ale chybí druhý krok – centrální zadávání, které v programu nenajdeme. Bez něj e-shop postrádá smysl. Pozitivní ale je příslib rozklikávacích rozpočtů na úroveň faktur.

Státní správa

Závazek transformace státní správy do podoby efektivně fungující organizace se v programovém prohlášení vlády sice objevuje, ale má své mouchy.

Program zmiňuje „zefektivnění”, „zjednodušení” a „otevření” státní správy, což jsou nezbytné změny vyžadující velkou reformu služebního zákona.

Chybí ale už důraz na další nezbytné kroky, zejména zajištění neutrality a vytvoření odpovědného a kompetentního vedení státní správy schopného efektivitu i neutralitu garantovat.

Na první pohled by se tak mohlo zdát, že se nostalgicky vracíme do doby před účinnost služebního zákona.

Digitalizace

Programové prohlášení dává na digitální transformaci velký důraz napříč resorty. Vláda slibuje komplexní uchopení digitalizace a její skutečné nastartování.

Program přitom pokrývá řešení většiny hlavních překážek, které je třeba pro úspěšnou transformaci překonat.Plán cílí zejména na občany jako koncové uživatele služeb státu a slibuje uživatelskou přívětivost služeb.

Na úrovni koordinace a řízení digitalizace vláda slibuje zřízení centrální autority při Ministerstvu vnitra a oproti koaliční smlouvě navíc také centrální koordinační tým a další transformační podpůrné týmy, vazba mezi těmito orgány ale není jasná.

Uvítat je potřeba i důraz na posilování kompetencí úředníků nebo mobilní aplikaci Portálu občana.

Pozitivní je také zaměření na vendor lock-in zakázky a jejich ukončení a předcházení.

Do programu se bohužel nedostala některá důležitá opatření, jako je zajištění povinnosti tvořit digitálně přívětivou legislativu nebo prosazení standardu digitální služby.

Hodí se připomenout, že velmi slibný byl i program minulé vlády, jeho plnění ale značně pokulhávalo.

Nezávislá média a svobodný online prostor

Koaliční vláda potvrdila, že evidentně bere vážně svůj závazek pracovat na posílení nezávislosti veřejnoprávních médií na politickém vlivu sněmovní většiny. Zřejmě i s vědomím toho, že návrhy novel, na jejichž přípravě Rekonstrukce státu spolupracovala, už kolují ve Sněmovně a v Senátu, vložili autoři do programového prohlášení větu „Změny prosadíme během roku 2022”, což je pochopitelně vítáno.

Na druhou stranu, jinak je v této oblasti vládní program poměrně střídmý, místy vágní.

Přislibuje zavést pravidla pro „transparentnější fungování médií” – zveřejňování vlastníků a pravidelné finanční výkazy, ale nijak neobjasňuje, na koho by se taková pravidla měla vztahovat, kdo by měl dohlížet na jejich naplňování a vlastně ani s jakým cílem jsou takové změny plánovány.

Přitom alespoň základní řešení jsou nasnadě – český mediální regulátor (RRTV) by měl mít přehled o tom, kdo je vlastníkem média, jež se u něj eviduje, a evidenci skutečných majitelů už také máme.

Kompletní analýzu si můžete přečíst tady:


Zdroj: