První metodický den ÚOHS k veřejným zakázkám je úspěšně za námi

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádal dne 18. března 2021 svůj první metodický den v oblasti veřejného zadávání. Online akce, na níž přednášeli experti z Úřadu a zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, přilákala více než 600 sledujících.

Metodický den byl zaměřen na téma vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů.

Metodické dny jsou pravidelná setkání pořádaná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, která jsou určena zejména pro zadavatele a dodavatele. Každý metodický den bude zaměřen na specifické téma, jež bude určeno zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo na základě zkušeností z rozhodovací praxe.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Účastníky přivítala místopředsedkyně Eva Kubišová a poté uvedl základní informace a organizační pokyny ředitel Odboru veřejných zakázek I Michal Kobza. Ústředním bodem dopoledního programu byla prezentace sestavená odborníky z Úřadu, po níž následovala přednáška Pavla Hermana z Ministerstva pro místní rozvoj.

Odpolední část sestávala z odpovědí na dotazy, které účastníci v předstihu zasílali na Úřad. Svá stanoviska k jednotlivým otázkám poskytovali ředitelé odborů ÚOHS – Markéta Dlouhá, Mojmír Florian, Michal Kobza, Iveta Pospíšiliková, Petr Védoda, Ministerstvo pro místní rozhvoj zastupoval Pavel Herman.

Prezentace a materiály z metodického dne:

Odpovědi na dotazy účastníků budou zveřejněny v nejbližší době zde:
Zdroj: