Registrace na Svatomartinskou konferenci byla zahájena

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2021 pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již 14. ročník Svatomartinské konference o novinkách v soutěžním právu.

Konference o nejnovějším dění a aktuálních tématech v oblasti soutěžního práva se pravidelně účastní významní čeští i zahraniční odborníci na danou problematiku.

Na programu konference je shrnutí novinek, problematika digitálních trhů, porušování zákazu předčasného uskutečňování spojení a implementace směrnice o nekalých obchodních praktikách do českého právního řádu.

— Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Kromě tradičního shrnutí nejdůležitějších událostí z české i unijní politiky hospodářské soutěže se účastníci mohou těšit na odborné panely o chystané novelizaci zákona o ochraně hospodářské soutěže, o digitálních trzích, porušování zákazu uskutečňovat spojení soutěžitelů před povolením úřadu (tzv. gun jumping) či o významné tržní síle.

Vystupovat bude nejen řada předních českých odborníků na soutěžní právo, ale také hosté ze zahraničních soutěžních úřadů.

Program konference naleznete zde:

Registrovat se můžete zde:

Zdroj: