Volby 2021: 4. díl – Jak se strany chystají zatočit s korupcí

Volby se kvapem blíží a všechny strany i koalice vydaly své volební programy. Tedy deklarují, na co se hodlají zaměřit v příštím volebním období.

Korupce byla ještě v minulých volbách výrazné téma a občané ji v průzkumech stále označují za problém, který je potřeba přednostně řešit. Ze zorného pole politických stran se však korupce vytrácí.

Jediné systémové uchopení řešení korupce nabízí koalice Pirátů se Starosty. Rétoricky i dílčími opatřeními ji akcentuje ale také Přísaha.

— Jakub Černý, Frank Bold

Přehledné známky za dosavadní výkon v boji s korupcí i za proklamované sliby naleznete na Volebním průvodci, kde sledujte především témata Transparentního hospodaření a Otevřeného státu.

 

ANO 2011

Hnutí ANO 2011 vstupovalo do politiky s výrazným protikorupčním étosem. Nezapomínejme však, že i tehdejší vláda Petra Nečase měla relativně dobrý protikorupční program a skutečný boj s korupcí nastartovala právě ona – a nastartovaný boj ji také smetl.

Andrej Babiš se na vlně svezl a v prvních letech vlády Bohuslava Sobotky, v níž byl Andrej Babiš ministrem financí, se povedlo prosadit i několik systémových opatření proti korupci (za vydatného přispění dalších stran – například Registr smluv).

Od té doby slábne protikorupční étos hnutí ANO, ale také reálné činy. Patrné je to zejména v tomto volebním období, kdy hnutí ANO vládu vedlo, přesto neprosadilo pět ze svých protikorupčních priorit z vládního programového prohlášení.

Druhých pět se pak povedlo prosadit jen díky výrazné iniciativě opozičních stran, zatímco vláda obvykle stála o méně přísné verze bez výrazných protikorupčních pojistek (evidence skutečných majitelů, informační příkaz, rozšíření registru smluv na státní akciovky, zveřejňování rozsudků soudů na internetu, reforma exekucí).

Opuštění tématu korupce je patrné i v předvolebním programu, kde mnohé z nesplněných protikorupčních priorit už vůbec nenajdeme (znovu je ANO tedy asi prosazovat nechce). Nalezneme tak pouze příslib prosadit zákon o lobbování, rozšíření působnosti NKÚ či ochranu oznamovatelů korupce, což je jen slib dodržení povinnosti implementovat evropskou směrnici.

 

ČSSD

ČSSD se v letošním volebním období držela od boje s korupcí spíše v pasivní roli, byť důležitá opatření procházela i s její podporou. Nesplnění vládních slibů padá však i na její hlavu. V programu se korupci ČSSD nevěnuje takřka vůbec, a to s výjimkou zmínky o potřebě revidovat zákon o veřejných zakázkách.

 

Nesplněné protikorupční sliby vlády:

  1. Předložíme zejména účinné právní nástroje k ochraně oznamovatelů korupce. (whistleblowing) NESPLNĚNO
  2. Předložíme zákon o regulaci lobbingu vycházející z mezinárodních doporučení. NESPLNĚNO
  3. Budeme prosazovat rozšíření působnosti NKÚ na územně samosprávné celky a veřejně vlastněné obchodní společnosti. NESPLNĚNO (dlouhodobě blokuje Senát, s nímž není vláda ochotna jednat)
  4. Předložíme změny ve státním zastupitelství pro jeho účinnější správu a posílení odpovědnosti státních zástupců (při respektování nezávislosti). NESPLNĚNO
  5. Proto zlepšíme přístup občanů k informacím, a to i o hospodaření veřejných institucí tak, aby byly informace poskytovány včas a bez nepřiměřených nákladů. NESPLNĚNO OHLEDNĚ STÁTEM VLASTNĚNÝCH PODNIKŮ

 

Piráti a Starostové

Piráti se Starosty převzali po hnutí ANO prapor protikorupčních bojovníků. Jejich postoj však nezůstává jen u rétoriky. Veškeré protikorupční úspěchy současné vlády je nutno připsat k dobru právě Pirátům se Starosty.

Zejména Piráti byli obvykle těmi, kdo předkládal vlastní návrhy (rozšíření působnosti NKÚ, posilování práva na informace, ochrana oznamovatelů či spolu s dalšími reforma ÚOHS a ÚDHPSH) a tlačil na uspíšení projednání těch vládních.

Většinu protikorupčních pojistek v mírných vládních návrzích zajistili právě pirátské pozměňovací návrhy.

Dosavadní rozhodný a aktivní postoj při předcházení korupce Piráti vtělili i do svého programu, kde se kromě procesního posílení boje s korupcí (zefektivnění justice, změny v trestním řízení apod.) věnují i konkrétním opatřením.

Vedle příslibů posílit transparentnost doložení skutečných majitelů firem ucházejících se o veřejné peníze, slibují i dotažení reformy antimonopolního úřadu, reformu veřejných zakázek, evidenci dotací, rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu či posílení nezávislosti státního zastupitelství, které slibovala a nakonec blokovala současná vláda.

Piráti spolu s dalšími opozičními poslanci dominovali i při předávání cen politikům, kteří se nejvíce zasloužili o přijetí protikorupční legislativy v tomto volebním období. Ceny předává tradičně Rekonstrukce státu: https://www.rekonstrukcestatu.cz/archiv-novinek/rekonstrukce-statu-ocenila-21-politiku-kteri-nejaktivneji-bojovali-s-korupci

 

Přísaha

Hnutí Přísaha je taktéž adeptem na převzetí protikorupčního étosu po Andreji Babišovi. Dosavadní výkony dosud neparlamentní strany hodnotit nelze, ale odhodlání zatočit s korupcí je zjevné a promítnuté i do volebního programu, v němž se Přísaha věnuje především zefektivnění policejní práce a trestního řízení.

V oblasti konkrétních slibů pro předcházení korupci nalezneme zákon o lobbování, reformu veřejných zakázek, registr dotací, větší nezávislost státního zastupitelství i rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, které strany slibují již přes deset let, po které je český Nejvyšší kontrolní úřad omezen v možnostech provádět audit veřejných prostředků v nejrizikovějších segmentech státních firem.

 

SPOLU (KDU-ČSL + ODS + TOP 09)

Pravicová koalice SPOLU se na tématu korupce neprofiluje. Zejména ODS je dlouhodobě spíše skeptická v rozšiřování práva na informace či rozšiřování kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Projednávání zákona o lobbování někteří její poslanci dokonce aktivně blokovali.

Zato se koalice aktivně angažuje v oblasti hospodářské soutěže a boje s hospodářkou kriminalitou. V programu SPOLU slibuje reformu veřejných zakázek a zejména dohledového úřadu, férová výběrová řízení či jasná pravidla pro čerpání dotací.

 

KSČM a SPD

Zatímco SPD je hlasitým kritikem korupce, KSČM se tématu rétoricky příliš nevěnuje. Dosavadní postoje obou stran k boji s korupcí jsou rozporuplné – zejména v oblasti práva na informace, zato dlouhodobá podpora rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu je stabilní.

V programu se strany konkrétními opatřeními korupce nevěnují, snad jen KSČM zmínkami o transparentních výběrových řízeních a rozšířením informací v majetkových přiznáních.

 

Díly seriálu:

 

Zdroj:

 

Jakub Černý, Frank Bold