S dodavateli se dá jednat a vyjednávat i při zadávání veřejných zakázek

ÚOHS: metodický den č. 9, 21. 3. 2023, online

Metodické dny jsou pravidelná setkání pořádaná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, která jsou určena zejména pro zadavatele a dodavatele. Každý metodický den je zaměřen na specifické téma, jež je určeno zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo na základě zkušeností z rozhodovací praxe.

— ÚOHS

Cílem nadcházejícího metodického dne je přiblížit méně využívané a neprávem opomíjené způsoby zadávání veřejných zakázek, kterými jsou mj. zjednodušený režim a jednací řízení s uveřejněním.

Mnozí zadavatelé jistě mohou mít obavy z méně využívaných postupů, a proto je na místě je blíže představit. Ke slovu budou přizváni odborníci pro oblast veřejného zadávání, a to zástupci Asociace pro veřejné zakázky. Ta má již přímo ve svém sloganu „Sdílíme dobrou praxi“. Její představitelé v rámci metodického dne přiblíží nejen svůj pohled na dané možné zadávací postupy, ale budou též sdílet zkušenosti s jejich využíváním v praxi.

To vše bude samozřejmě doplněno o poznatky rozhodovací praxe Úřadu. Vzhledem k hlavnímu tématu, kterým je jednání s dodavateli, se přednášející v rámci metodického dne budou rovněž zabývat institutem předběžných tržních konzultací.

Akce se koná pouze online a registrace je bezplatná.

Pozvánka/program:

Postup před zahájením zadávacího řízení – důležitost přípravy  S dodavateli se dá jednat a vyjednávat i při zadávání veřejných zakázek