Střet zájmů a podjatost ve veřejné správě – 2. část

V rámci projektu ESO je dne 05. 01. 2021 v čase 9:00 – 11:30 hodin pořádána druhá část akreditovaného online kurzu Ministerstva vnitra ČR Střet zájmů a podjatost ve veřejné správě.

Kurz je zakončen osvědčením, které lze započítat do povinného vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků. Pro získaní osvědčení je nutné absolvovat kurz v celém jeho rozsahu, tj. první i druhou část.

Přečtěte si podrobnosti o kurzu (PDF formát).

Zdroj: Projekt ESO