Vláda schválila zavedení digitálně zpracovaných plných mocí

Vláda dnes schválila novelu zákona o základních registrech, jejíž součástí je i Registr zastupování, který občanům a podnikům přinese velké zvýšení komfortu v situaci, kdy budou sami někoho zastupovat na úřadě, nebo když udělí plnou moc někomu, kdo bude zastupovat je.

Ulehčí se tak například při zastupování dětí rodiči nebo zaměstnanců za firmy, bez nutnosti obíhat úřady tak jako dosud. Vše půjde vyřídit pár kliknutími a plná moc zůstane úřadům k dispozici až do jejího odvolání nebo vypršení platnosti.

Návrh byl předložen místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivanem Bartošem.

Hlavním cílem vznikajícího Registru zastupování je vytvoření jednotného centralizovaného systému pro efektivní sdílení informací o plných mocích mezi zastupovanými a úřady, které v něm budou uloženy.

V konkrétních situacích přinese rychlejší a efektivnější zastupování, například při podávání daňových přiznání, vyřizování pošty, přepisu energií, zastupování dětí rodiči, zaměstnanců firmy nebo při převodu auta, které můžete online využít již od pondělí 12. února. Dosud bylo pro tyto účely nezbytné fyzicky předložit plnou moc, což v některých případech zahrnovalo i její úřední ověření pro prokázání pravomoci jednat jménem jiné osoby.

Navrhované změny v administrativních postupech povedou k výraznému zvýšení pohodlí občanů ve vztahu k veřejné správě. Dáváme tak občanům nástroj, který usnadní jejich každodenní život, a to bez ztráty času při předkládání papírových plných mocí a obíhání úřadů. Hmatatelné výhody pocítí všechny strany – občané, podnikatelé i veřejná správa. K vybavení plných mocí online bude možné přistoupit přes Portál Občana, kde budou k dispozici i předpřipravené formuláře plných mocí pro různé účely. V těchto formulářích bude potřeba pouze vyplnit své jméno, jméno zastupovaného (nebo naopak toho, kdo je zastupuje), a účel, pro který je plná moc udělována. Nakonec bude potřeba pouze potvrdit svou vůli přes Identitu občana,” přiblížil vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Digitální verze plné moci bude uložena v Registru zastupování a bude kdykoliv k dispozici úřadům až do jejího odvolání nebo vypršení platnosti. Elektronická možnost odvolání plných mocí navíc poskytne občanům další flexibilitu v řízení svých pravomocí.

Zavedení Registru zastupování pro veřejnou správu umožní automatizaci digitálního vyřizování úkonů, což povede k odstranění administrativních překážek a zjednodušení procesů i pro zaměstnance úřadů.

Jako první úřad se na Registr zastupování napojí Ministerstvo dopravy. Portál dopravy bude REZA využívat ihned, a postupně se připojí další úřady, podobně jako při postupném náběhu eDokladů.

Používání plných mocí v tištěné podobě se tímto neruší a nadále bude možné.

Zdroj: