Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2024

Vybíráme z plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2024 :

24/03 Peněžní prostředky určené na zpřístupnění digitálních dokumentů a elektronických informačních zdrojů v síti knihoven ČR

24/04 Peněžní prostředky vynaložené Ministerstvem vnitra na projekt Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)

24/05 Peněžní prostředky vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období 2014–2020

24/07 Peněžní prostředky vynakládané na vznik a rozvoj digitálních technických map včetně souvisejících informačních systémů

24/28 Peněžní prostředky vynakládané v souvislosti s profesionalizací a zvyšováním kvality státní služby a výkonu státní správy

Celý dokument

Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2024

(PDF, 40 stran)

Zdroj:

K tématu: