Webináře DIA k Zákonu o právu na digitální služby

V rámci koordinace Zákona o právu na digitální službu bychom vás chtěli pozvat na sérii seminářů, kde vás seznámíme s hlavními pilíři implementace zákona a také budeme odpovídat na vaše dotazy.

Semináře se budou konat v těchto termínech:

20.3.2024 od 13.00-15.00
Samoobslužné portály a elektronické formuláře

Cílem semináře je shrnout znalosti a informace o elektronických formulářích a samoobslužných portálech dle §4 Zákona 12/2020 o právu na digitální služby. Seminář je určen pro všechny, kdo samoobslužné portály budují nebo je využívají.

27.3.2024 od 13.00-15.00
Katalog služeb a jeho prezentace

Na semináři vám přiblížíme vytváření obsahu prezentace a ukážeme vám možnosti integrace Katalogu služeb do vlastních portálů na základě Vyhlášky č. 360/2023 o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy účinné od 1.7.2024.

Seminář je určen pro všechna OVM a jejich dodavatele. OVM jsou nyní povinny využívat centrální sdílené služby pro publikování poskytovaných služeb informačního systému v portálu veřejné správy, pokud je služba informačního systému vedena v katalogu služeb.

3. 4. 2024 od 13.00-15.00
Předvyplnění dat (Právo na využití údajů)

Cílem semináře je ukázat návod na zpřístupnění a využívání dat v rámci OVM. V rámci semináře bude možné vidět celý proces od vytváření dat až po jejich využití. (Pozn. uživatel má dle Zákona 12/2020 Sb. dle § 7 Právo na využití údajů dle § 9 Právo na prokázání právních skutečností).

 

Registrovat se můžete přes tento odkaz:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=zYVrW-9EZk2G1GA90hYHgDt1ufhTOclPjh1tj1cM73ZUNzdUQ0FZSEI1UUpGTEZQTlBUS0s4NVo5UyQlQCN0PWcu