Začal platit tzv. zákon DEPO. Co přináší za změny?

Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (zkratka DEPO) nabyl účinnosti dnem 1. února 2022.

O změnách, které přináší, jsme vás již informovali v článku DEPO má přinést zásadní změny. Pojďme si to tedy ještě jednou připomenout.

Ačkoliv široká veřejnost dopady nově platných pravidel okamžitě nepocítí, z pohledu českého eGovernmentu je dnešní den významným milníkem.

— Vladimír Přech, GORDIC

Státem regulovaný cloud

Od 1. února 2022 mohou všechny veřejné instituce pořídit jen takovou cloudovou aplikaci, která je zapsána v Katalogu cloud computingu. Ten má na starosti Ministerstvo vnitra.

Používání těch, které nejsou v Katalogu zapsané, je omezené do konce roku 2023.

Národní katalog otevřených dat

Všechny úřady musí publikovat ze své úřední desky do Národního katalogu otevřených dat a to ve strojově čitelném formátu.

Toto opatření by mělo primárně přispět k větší transparentnosti veřejné správy.

Kvalifikovaná elektronická pečeť

Nová pravidla zasáhla také oblast práce s digitálními dokumenty. Mimo to, co již platilo, musí být nově opatřeno kvalifikovanou elektronickou pečetí a časovým razítkem i tzv. „Osvědčení o digitálním úkonu“, které musí být automatizovaně vystaveno na každý úspěšně realizovaný digitální úkon.

Úřady sice dostaly nové povinnosti, ale myslím, že z dlouhodobého hlediska ocení vyšší komfort práce v bezpečně digitalizovaném prostředí. Nyní jde hlavně o to, uvést všechny změny důsledně do praxe,“ dodává Přech.

Zákon má postupnou účinnost

Další důležité části tohoto zákona začnou platit až v dalších letech.

To se týká například rozšíření počtu uživatelů datové schránky o všechny podnikající osoby od roku 2023, kontrola řidičů bez nutnosti prokazovat se řidičským průkazem či osvědčením o registraci vozidla.

Nejpozději k 31. prosinci 2023 vstoupí v platnost další povinnost pro obce, tou je přejít na elektronický způsob vedení spisové služby se všemi zákonnými náležitostmi. Školy čeká stejná povinnost o rok později.

Psali jsme:

Zdroj: