DEPO má přinést zásadní změny.

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (zkratka DEPO) slibuje zásadní změny.

Jaké to jsou a na co se můžete těšit? Ve zkratce se to dozvíte v dnešním článku.

Novela mění 169 zákonů, některé změny mají navrženou účinnost již od 1. června 2021, některé až 1. července 2025. Bohužel i ve sněmovnou odeslaném textu se vyskytují legislativně technické chyby.

— Jaromír Novák, Lupa.cz

Co konkrétně DEPO obsahuje?

Bohužel jde o velké množství změn a novinek, dovolíme si tedy vybrat pouze některé.

Jedná se např. o:

 • Bude možné prokazovat svou totožnost elektronicky i při osobním jednání.
 • Jako náhrada za „utlumovaná“ rodná čísla má vzniknout služba, umožňující požádat o ztotožnění fyzické osoby v základním registru obyvatel (na principu: tazatel sdělí to, co o osobě ví, a registr odpoví, zda takovou osobu zná, či nikoli).
 • Zrušení povinnosti vozit s sebou v autě řidičský průkaz nebo osvědčení o registraci vozidla. Tyto údaje si mohou policisté ověřit v centrálním registru řidičů nebo v registru silničních vozidel.
 • Pokud systém veřejné správy umožňuje prokázání totožnosti pomocí elektronické identifikace toho, kdo jeho prostřednictvím činí úkon, bude se považovat za podepsaný.
 • Úprava se bude týkat také transformačních licencí pro rozhlasové vysílání.
 • Bude možné použít mojeID (nebo jiný prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný alespoň na úrovni záruky značná) k realizaci petičního práva (prostřednictvím nástroje, který má připravit ministerstvo vnitra, pro sestavování elektronických petic).
 • Budou stanoveny podmínky pro sdílení údajů mezi základními registry navzájem, základními registry a agendovými informačními systémy, základními registry a informačními systémy soukromoprávních uživatelů údajů, který využívají základní registry, agendovými informačními systémy navzájem a mezi agendovými informačními systémy a soukromoprávními systémy pro využívání údajů.
 • Bude zřízen portál vzdělávání jako informační systém veřejné správy, jehož účelem bude zajištění vzdělávání v elektronické podobě pro státní zaměstnance a zaměstnance v pracovním poměru ve služebních úřadech.
 • Přístup do základních registrů pro kvalifikované poskytovatele služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikované certifikáty dle zákona.
 • Ověřovat pravost podpisů, a to i těch elektronických, budou nově moci i advokáti.
 • Sjednotí se evidence provedených autorizovaných konverzí – bude ji zajišťovat Ministerstvo vnitra ČR.
Velké změny čekají také datové schránky:
 • Automaticky budou zřízeny datové schránky podnikající fyzické osobě, advokátu, statutárnímu auditorovi, daňovému poradci, insolvenčnímu správci, znalci, soudnímu tlumočníku a soudnímu překladateli po jejich zapsání do zákonem stanovené evidence nebo rejstříku.
 • Automaticky budou zřízeny datové schránky právnické osobě po jejím zapsání do registru osob.
 • Příjem poštovních datových zpráv bude implicitně povolen, a (pouze) u datových schránek nepodnikajících fyzických osob bude moci být následně zakázán.
 • I pro poštovní datové zprávy bude zavedena fikce doručení (10 dnů).

Právě u datových změn přijde velká změna pro veřejnost. Pokud se pomocí elektronické identity fyzická osoba připojí k jakékoli veřejnoprávní službě, automaticky jí bude zřízena datová schránka a veřejná správa následně bude komunikovat elektronicky.O takovém zřízení schránky má povinnost informovat Národní bod (NIA). Fyzická osoba pak bude mít možnost požádat o znepřístupnění takto zřízené schránky.

Autorizované konverze

I autorizované konverze budou čekat změny. Jako třeba to, že u doložek autorizovaných konverzí se již nebude mluvit o počtu listů, ale nově a jednoznačněji o počtu stran. To totiž při možnosti oboustranného tisku nebylo úplně jasné.

Další změnou pak bude, že u doložky pro konverzi z elektronické do listinné podoby bude alespoň zmíněno jméno souboru se zdrojovým dokumentem, který byl konvertován.

Jednotlivým změnám se budeme věnovat v dalších článcích.

Přečtěte si také:

Zdroj: