Český statistický úřad má nový web i doménu

Webová stránka Českého statistického úřadu dostává nový vzhled, strukturu a funkcionality. Uživatelé se tak snáze a rychleji dostanou k požadovaným informacím.

Současně dochází i ke změně domény úřadu i proměně webu časopisu Statistika&My.

Web ČSÚ prošel po deseti letech významnou změnou vzhledu. Jeho součástí jsou nyní ovládací prvky, které odpovídají novému design systému gov.cz. Informace jsou zde důsledně strukturovány tak, aby uživatel našel základní informace co nejdříve a postupně se dostával od jednodušších ke složitějším.

Naším cílem je, aby nejdůležitější a nejnovější data byla na webu na prvním místě. Kvůli lepší srozumitelnosti jsou tak často doprovázena jednoduchým grafem vývoje za několik posledních období. Pro uživatele jsou pak na webu k dispozici i články vztahující se k danému tématu,

— říká Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu.

Těžištěm nového webu je záložka Statistiky, pod kterou mají uvedená data nové intuitivní členění a bohatší vnitřní strukturu. Celkem 7 hlavních témat se zde člení do 42 skupin a 133 podskupin,“ vysvětluje Petra Kuncová, ředitelka odboru informačních služeb ČSÚ. Například v tématu Společnost si tak uživatel může vybrat třeba skupinu Sociální zabezpečení a dále pokračovat do podskupiny Důchody.

K vylepšení systému vyhledávání byla použita technologie specifického našeptávání. Ta pro nejčastěji hledané výrazy nabídne uživatelům nejvhodnější stránky webu, produkty a databáze,“ upozorňuje Helena Koláčková, vedoucí oddělení internetu ČSÚ. Novinkou je pak rubrika Kalendář událostí dostupná z hlavní stránky. V podobě kalendáře se zde avizují důležité termíny jako tiskové konference, vydání pravidelných Rychlých informací či klíčových publikací.

Aktualizovanou webovou podobu získal rovněž popularizační časopis Českého statistického úřadu Statistika&My.

Vylepšení se dočkaly zejména vyhledávací funkce či řazení článků a struktura stránky je navázána na nový web ČSÚ.

Český statistický úřad začal zároveň se spuštěním nového webu používat jednotnou státní doménu gov.cz a jeho webová prezentace je nyní dostupná na adrese www.csu.gov.cz.

Spolu s tím došlo i ke změně e-mailů pracovníků úřadu i jeho jednotlivých útvarů. V zájmu zachování kontinuity zůstanou původní e-mailové adresy funkční a zajistí doručení e-mailů do nových schránek s koncovkou @csu.gov.cz až do roku 2030.

Jan Cieslar, tiskový mluvčí ČSÚ
E jan.cieslar@csu.gov.cz | X @statistickyurad