Prohlášení Sdružení tajemníků k nefunkčnosti DSŘ

Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s. (STMOÚ ČR) vydalo prohlášení k nefunkčnosti digitálního stavebního řízení

Sdružení tajemníků České republiky s politováním konstatuje, že současný systém digitálního stavebního řízení nelze k dnešnímu považovat za funkční. Tento stav přináší řadu významných problémů pro úředníky, stavebníky i veřejnost.

Mimo jiné musíme upozornit na:

Nedostupnost nezbytných funkcionalit: Digitální stavební řízení trpí absencí klíčových funkcí, které jsou nezbytné pro efektivní správu a řízení stavebních projektů. Například není funkční propojení s ekonomickými systémy či lokálními spisovými službami.

Právní problematičnost: Mnohé části digitálního stavebního řízení vykazují právní nedostatky, které mohou vést k právním sporům a komplikacím v soudních řízeních. Například je možné přepisovat záměry jiného stavebního úřadu.

Praktické nedostatky:

Například nelze vyhledávat podle katastrů, ulic, č.p., č.or. apod. Nutné vyplňovat osobní údaje i po přihlášení pomocí identity občana. Stále chybí úplný výčet dotčených orgánů státní správy – dle informace z MMR se základní automatizace očekává v říjnu(!).

Úřady nebyly v systému řádně proškoleny, některá školení se na poslední chvíli rušila, testovací verze se neočekávaně měnila, příručku jsme obdrželi 28. 6.

Výše uvedené není úplným výčtem, STMOÚ ČR nedostalo oficiální odpověď na písemné dotazy z 30.5. a 21.6., které obsahovaly desítky připomínek, z velké části stále trvajících.

Vyzýváme proto MMR k neodkladné nápravě současného stavu.

Je nezbytné, aby byly urychleně podniknuty kroky ke zlepšení funkcionalit systému, odstranění logických rozporů a vyřešení právních nedostatků. Jedině tak bude možné zajistit efektivní, transparentní a právně bezproblémové stavební řízení.

V Praze, dne 1.7.2024

Ing. Jan Holický, MBA
předseda, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s.

Zdroj:

K tématu: