Byla blokace dezinformačních webů oprávněná?

Vyjádření Institutu H21 a Otevřené společnosti k usnesení Městského soudu v Praze o žalobě proti Ministerstvu obrany ve věci blokace dezinformačních webů

Zablokování několika dezinformačních webů na začátku ruské agrese na Ukrajině bylo novou, nejasnou situací. Státní představitelé a zapojené soukromé subjekty mlžili, do jaké míry se na něm podíleli. Spor byl i o to, zda jde o zásah do svobody projevu a práva na informace, a pokud ano, zda se dotýká pouze původce znepřístupněných webů, nebo kohokoliv, kdo je sleduje.

V tiskové zprávě přinášíme souhrn toho, co již můžeme z rozhodnutí Městského soudu v Praze k naší žalobě vyvodit.

Tisková zpráva ke stažení

(PDF formát, 2 strany)

 

Oldřich Kužílek
kuzilek at otevrete.cz

Zdroj:

K tématu: