eOSOBNOST EGOVERNMENTU 2024 – výsledky

Magazín Egovernment v roce 2024 už po deváté, ve spolupráci se společností GORDIC ocenil ty, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR.

V jednotlivých kategoriích jsme vyhodnotili celkem 66 nominací, které jste nám zaslali a 21. 3. 2024 jsme tradičně v Nové budově Národního muzea v Praze vyhlásili výsledky pod záštitou Petry Peckové, hejtmanky Středočeského kraje a Martina Mesršmída, ředitele, DIA.

 

VÝSLEDKY:

CELKOVÝ PŘÍNOS

  • Petr Šnajdárek, ředitel, sekce komunikačních a informačních systémů, Ministerstvo obrany
  • Cyril Čapka, konzultant, KDESMO
  • Jana Nápravníková, odbor služeb eGovernmentu, DIA

NOMINACE VÍTĚZE

Generál Petr Šnajdárek vedl systém Chytrá karanténa, nadále se pak podílel na vedení prací při zmírňování uprchlické krize válečného konfliktu na Ukrajině. V roli digitálního zmocněnce rezortu ministerstva obrany je vůdčí osobností a realizátorem mnoha změn v náročném a citlivém procesu propojování agend veřejné správy a rezortu obrany.

Jako jeden z hlavních představitelů platformy civilně vojenské spolupráce se rovněž zasloužil o strategické propojení složek armády české republiky, hasičského záchranného sboru, policie české republiky a ministerstva zdravotnictví. Jeho nasazení je možné charakterizovat jako výrazně nad rámec funkce hraničící až s posedlostí.

Další výsledky v kategoriích: 
  • eOSOBNOST OBCÍ
  • eOSOBNOST MĚST a MČ
  • eOSOBNOST KRAJŮ
  • eOSOBNOST CENTRÁLNÍCH ÚŘADŮ

Další informace https://www.egovernment.cz/inpage/eosobnost2024

Gratulujeme všem! 👏🏻👏🏻👏🏻

Zdroj: