Důležitost auditu kybernetické bezpečnosti

KYBEZ: Důležitost auditu kybernetické bezpečnosti pro ochranu dat ve firemním “i úřadovém” (poznámka redakce) prostředí 

V dnešní digitální době se data stala jedním z nejcennějších aktiv podniků. Organizace zaznamenávají své transakce do databází, ukládají dokumenty do síťových úložišť a při své činnosti se do značné míry spoléhají na technologie.

S touto rostoucí závislostí na technologiích a digitálních datech se bezpečnost těchto informací stala klíčovou, proto je zavedení účinných opatření kybernetické bezpečnosti nezbytné pro ochranu citlivých dat před různými hrozbami, jako jsou kybernetické útoky, narušení dat či vnitřní hrozby.

 

Prevence je lepší než léčba aneb audit nadevše

Kybernetický audit je proces, který hodnotí a analyzuje bezpečnostní opatření, politiky a postupy organizace v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti. Pravidelné audity kybernetické bezpečnosti jsou tedy pro organizace nezbytné pro zajištění účinnosti svých opatření kybernetické bezpečnosti.

Tento proces pomáhá organizacím dvěma klíčovými způsoby:

1. Umožňuje posoudit, proaktivně identifikovat a řešit případná bezpečnostní rizika nebo nedostatky v bezpečnostních opatření, které mohou vyžadovat zlepšení či dodatečnou ochranu. Provedení auditu jim tedy umožňuje přijmout vhodná opatření k posílení jejich bezpečnostních systémů a ochraně dat. Při testování zranitelností a hodnocení rizik mohou organizace identifikovat potenciální vstupní body pro kybernetické útoky, slabá místa v zabezpečení svých sítí a oblasti, kde mohou být ohrožena citlivá data. Na základě výsledků auditu mohou organizace vypracovat plán ochrany dat a zavést další bezpečnostní opatření a kontroly ke zmírnění zjištěných rizik.

2. Představuje pro organizace jakousi pojistku, zda dodržují právní předpisy a průmyslové normy týkající se ochrany dat, což zároveň zvyšuje i jejich postavení, neboť jim pomáhá prokázat jejich závazek k ochraně dat a dodržování předpisů zúčastněným stranám, jako jsou klienti, partneři a regulační orgány.

Kromě toho hrají audity kybernetické bezpečnosti zásadní roli také při vyvozování odpovědnosti jednotlivců za případné porušení zásad kybernetické bezpečnosti. To je důležité zejména proto, aby zaměstnanci chápali důležitost ochrany dat a dodržovali bezpečnostní protokoly. Postupy kybernetické bezpečnosti organizací by měly být také pravidelně aktualizovány na základě procesů řízení rizik a změn v obchodních požadavcích, hrozbách a technologickém prostředí.

 

Nenahraditelný pomocník při auditu

Nyní jsme již obeznámeni s důležitostí auditu a jeho klíčovou rolí v ochraně citlivých dat. Přesto se stále může jednat o zdlouhavou a demotivující práci pro auditora. Klasické tabulkové a textové editory, často sloužící jako nástroj k provedení auditu, mohou komplikovat proces svojí omezenou funkčností pro analýzu, monitoring a správu kybernetické bezpečnosti. Užití těchto editorů obvykle vyžaduje zdlouhavé manuální práce, obzvlášť při sběru, organizaci a analýze dat s možností faktoru lidské chyby, což vede nejen k frustraci, ale i zpoždění celého procesu auditu. Tato nedostatečná automatizace může vést ale ještě k horšímu scénáři, kdy organizace nemohou efektivně reagovat na změny v kybernetických hrozbách, a dostávají se tak na mušku kyberzločincům. Naštěstí specialisté v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou o krok napřed, a tak se svým nástrojem CSA řeší nejen zmíněné nedostatky editorů, ale nabízí i mnohem více důvodů k jeho využití.

 

Co je CSA?

CSA, neboli Cyber Security Audit, je speciální nástroj zaměřený právě na zpracování analýzy rizik a řízení kybernetické bezpečnosti. Nástroj CSA vyniká jako nenahraditelný průvodce pro organizace hledající řešení pro požadavky ZoKB, ISO 27 000, NIS2 i DORA. V rámci komplexního přístupu poskytuje odpovědi na nároky české legislativy i mezinárodních standardů, umožňující efektivní řízení aktiv, hodnocení rizik a implementaci opatření ke zvýšení bezpečnosti. Jeho význam je potvrzen certifikátem uděleným podle Zákona o kybernetické bezpečnosti od renomovaných auditorů TAYLLORCOX, což ho činí jediným nástrojem svého druhu na českém trhu. Tento certifikát potvrzuje jeho schopnost provádět analýzu rizik a řídit kybernetickou bezpečnost v souladu s nejvyššími standardy. Dále, nástroj CSA dokáže splnit požadavky ISO 27000 a zároveň usnadnit implementaci požadavků evropské směrnice NIS2 a souvisejících nařízení. S touto širokou paletou funkcí a schopností se nástroj CSA stává klíčovým partnerem pro organizace, které hledají efektivní a komplexní řešení pro zajištění kybernetické bezpečnosti a dodržení legislativních požadavků.

 

Proč právě CSA?

Využívání CSA znamená provádět analýzy v kybernetické bezpečnosti s nevídanou rychlostí, precizností a pohodlím, které byste jen těžko dosáhli pomocí tradičních tabulkových a textových editorů. Tenhle nástroj vám umožňuje vést analýzy v bezpečném online prostředí, kde jsou vaše data dostupná nepřetržitě 24/7. Jakmile máte informace připravené, stačí je jednoduše a rychle nahrát, upravit nebo stáhnout. Ale to není vše – aplikace nabízí celou řadu zajímavých a užitečných pohledů na zpracovávaná data, které pomáhají nejen s analýzou, ale také s celkovým procesním řízením kybernetické bezpečnosti. Tento nástroj není jenom pomocníkem pro analýzu; je to spolehlivý parťák, který ulehčuje práci a šetří čas a peníze manažerům kybernetické bezpečnosti, vedoucím ICT, analytikům, auditorům a dalším odborníkům na bezpečnost.

 

K čemu všemu mi CSA poslouží?

Nástroj nabízí široké spektrum možností, jakými může podpořit vaši bezpečnostní strukturu. Pomáhá vytvářet a udržovat evidenci a hodnotit vaše aktiva, ať už jde o digitální nebo fyzická. Díky komplexnímu katalogu hrozeb a zranitelností vám umožňuje identifikovat potenciální rizika a využít mapy aktiv k jejich detailnímu zobrazení. Hodnocení rizik je pak prováděno systematicky a efektivně, aby bylo možné adekvátně reagovat. Navíc poskytuje přehled o bezpečnostních událostech a incidentech, které se staly, což usnadňuje rychlou a cílenou reakci. Nástroj rovněž generuje návrhy opatření a plánů pro zvládání rizik, aby vaše organizace byla připravena na všechny eventuality. Aby byla zachována transparentnost a compliance, poskytuje také prohlášení o aplikovatelnosti a plány kontinuity.

 

Jak získám CSA?

Poptání CSA je snadno dostupné přes stránky společnosti GORDIC: https://gordiccybersec.cz/csa/

Zaslání samotného požadavku zabere jen pár sekund, zato ochrana s CSA může být věčná.

 

Michaela Petrášová, KYBEZ

Zdroje:

K tématu: