Nenechte si ujít Mapový portál veřejné správy

Ministerstvo vnitra s novým rokem spustilo Mapový portál veřejné správy. Ten nabízí vizualizaci nejrůznějších dat týkajících se veřejné správy v České republice prostřednictvím map a dalších grafických prvků.

Informace z portálu mohou občané následně využít i pro snadnější vyřizování jednotlivých agend.

Mapový portál veřejné správy je dostupný na adrese https://portal-vnitro.hub.arcgis.com/ a nabízí širokou škálu mapových a dalších grafických prvků, které pomohou v lepší orientaci veřejnosti ve fungování veřejné správy.

Portál tato data prezentuje pomocí mapových aplikací či jim dává prostorový kontext, a to v uživatelsky přívětivém rozhraní. Je nápomocný i samotným obcím v získávání ucelených informací například o financování výkonu přenesené působnosti. 

— Jan Hamáček, ministr vnitra

Ministerstvo vnitra bude portál soustavně rozvíjet a kromě pravidelné aktualizace dat se do budoucna počítá s jeho rozšířením a doplněním o další mapové výstupy.

Pro lepší uživatelskou přívětivost bylo natočeno instruktážní video a zpracován textový návod.

 

Ukázky projektu:

ZDROJ: