NÚKIB zveřejnil přednášky brněnské konference CyberCon 2023

CyberCon je kyberbezpečnostní konference, kterou pořádá Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Jejím cílem je vytvořit a udržovat platformu pro propojení státního, akademického a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti, zvyšování povědomí o činnosti NÚKIB i partnerských institucí státní správy působících v oblasti kybernetické bezpečnosti v České republice.

Vzdělávat nejen povinné osoby podle zákona o kybernetické bezpečnosti, ale i širokou veřejnost a v neposlední řadě vytvářet networkingové prostředí plynoucí ze zajímavé debaty mezi řečníky a diváky během jejich prezentací i z neformální diskuse mezi účastníky konference.

www.cybercon.cz

Zdroj: