Užitečné odkazy – státní

Na této stránce jsou odkazy na nejvýznamnější státní weby poskytující eGovernmentové služby. Podrobněji je popisujeme v kategorii PROJEKTY Odkazy průběžně aktualizujeme, neaktivní mažeme, nově vzniklé dopisujeme.

 

Chybí Vám nějaký odkaz? Napište nám to, prosím.

 

ARES
wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html.cz
Údaje z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech.

CZECHPOINT
www.czechpoint.cz/public
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

DATOVÉ SCHRÁNKY
www.datoveschranky.info
Informační systém datových schránek – komunikační nástroj, který nahrazuje klasické doporučené dopisy a slouží hlavně ke komunikaci s orgány veřejné moci.

EIDENTITA
www.eidentita.cz
Nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb veřejné správy.

DAŇOVÝ PORTÁL
adisepo.mfcr.cz
Elektronická podání pro finanční správu.

GEOPORTÁL
geoportal.cuzk.cz
Přístup k mapovým produktům a službám Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

KATASTR NEMOVITOSTÍ
nahlizenidokn.cuzk.cz
Nahlížení do katastru nemovitostí.

INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
www.isvz.cz/ISVZ/Podpora/ISVZ.aspx
Jednotné místo pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
www.vestnikverejnychzakazek.cz
Jednotné místo pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

PORTÁL NEN
nen.nipez.cz
Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí.

PORTÁL JUSTICE
justice.cz
Portál Ministerstva spravedlnosti, výpisy z rejstříků, životní situace.

PORTÁL OBČANA
obcan.portal.gov.cz
Brána k elektronickým službám státu, samoobslužné místo pro bezpečnou a důvěrnou komunikaci mezi občanem a státem.

PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY
portal.gov.cz/obcan
Portál veřejné správy je nejjednodušší cesta k informacím a službám celé veřejné správy.