DIA: od nového roku můžete mít občanku v mobilu

eDoklady se posunuly do další fáze, od nového roku můžete mít občanku v mobilu

Vláda dne 13. 9. 2023 schválila možnost používat k fyzickému prokázání totožnosti digitální občanský průkaz. Díky novele zákona o právu na digitální služby, který předložil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, budou muset od ledna 2024 ústřední správní úřady tyto eDoklady přijmout.

Vláda tímto krokem dala zelenou nově chystané aplikaci eDoklady z dílny Digitální a informační agentury (DIA), která bude sloužit k prokazování totožnosti jako alternativa k plastovému občanskému průkazu. Od ledna příštího roku bude ke stažení na App Store a Google Play.

Za nejpříjemnější důsledek zavedení digitální verze občanského průkazu považuji to, že kdo nebude chtít, nebude muset v budoucnu s sebou na řadu míst nosit plastové kartičky. Na prokázání totožnosti postačí jen mobil. Od ledna příštího roku budou postupně přibývat místa, která budou eDoklady muset přijmout. Druhou výhodou je lepší zabezpečení a kontrola nad osobními údaji, neboť občan bude vědět, které údaje bude ověřovateli předávat. A i kdybyste mobil ztratili, můžete eDoklady na dálku vypnout,

— uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Novela zákona o právu na digitální služby, která dnes prošla vládou, stanovuje aplikaci eDoklady jako plnohodnotnou alternativu k občanskému průkazu pro vnitrostátní použití. Prakticky to znamená, že občané budou mít možnost, nikoli povinnost, využívat digitální verzi průkazu k prokázání totožnosti nebo dalších požadovaných údajů. K jejímu využití budou potřebovat digitální identitu občana, do které se přihlásí např. skrze mobilní klíč eGovernmentu či další.

„eDoklady jsou takovým předskokanem evropské digitální peněženky. Pomohou naučit úřady i veřejnost běžně se prokazovat pouze chytrým telefonem. Pro uživatele i ověřovatele půjde o jednoduchou a snadno pochopitelnou aplikaci. Osobní údaje budou v eDokladech také lépe ochráněny, jelikož ten, kdo dokument kontroluje, dostane pouze to, co potřebuje,” komentuje Martin Mesršmíd, ředitel DIA.

Dnes schválená novela zákona také upravuje podmínky používání a přijímání digitálního občanského průkazu. Informace v aplikaci budou denně aktualizovány, a tudíž je zajištěna bezpečnost dat i jejich platnost.

„Ještě je důležité říci, že fyzická verze dokladů bude k vytvoření těch digitálních nutná, takže pro nikoho fyzické průkazy nezmizí. Na konec bych ještě rád přidal jednu aktualitu. Již jsme zaznamenali ze strany obchodních řetězců velký zájem o možnost digitálního ověřování věku, takže se zdá, že si už nyní eDoklady nachází své příznivce,“ dodal místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Anna-Marie Lichtenbergová, annamarie.lichtenbergova@dia.gov.cz, Digitální a informační agentura

 

Povinnost umožnit ověření totožnosti a dalších údajů digitálně bude úřadům nabíhat postupně:

• Od 1. ledna 2024 budou mít tuto povinnost ústřední správní úřady (např. ministerstva a jiné ústřední správní úřady), s výjimkou zastupitelských úřadů.

• Od 1. července 2024 státní orgány, které nejsou ústředními správními úřady, s
výjimkou zastupitelských úřadů (např. soudy, policie), a dále kraje a obce s rozšířenou působností.

• Od 1. ledna 2025 ostatní úřady a subjekty, které mají na základě právního předpisu
povinnost ověřovat totožnost předložením průkazu.

• Subjekty, které se dobrovolně rozhodnou, že chtějí totožnost a další údaje ověřovat
digitálně, mohou tak činit již od 1. 1. 2024.

Zdroj:

K tématu: