Informační list pro otázky eSSL a dokumentů v digitální podobě

Vydává Národní archiv jako účelové periodikum pro původce, archivy a dodavatele informačních systémů.

Informační list 13/2023, 22. prosince 2023

PDF verze:

HTML verze:

OBSAH

  • č. 11/2023 Metodika výkonu spisové služby a úloha Informačního listu
  • č. 12/2023 Validátor SIP Národního archivu a datové balíčky SIP podle NSESSS 2023
  • č. 13/2023 Tzv. kopie a vyznačení jejich formy uchování v SIP
  • č. 14/2023 Změna osoby zastupující původce u probíhajících řízení na Národním archivním portálu

Zdroj:

K tématu: