Seminář CNZ: Atestace eSSSL – proč, kdy, kde, jak?

Zveme Vás na seminář CNZ, který se uskuteční ve čtvrtek 15. 6. 2023 od 14:00 do 16:00 hodin v kinosálu Národního archivu v Praze, Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4-Chodov.

Účast je zdarma. Kapacita je omezena.

Atestační středisko České agentury pro standardizaci začne počátkem léta přijímat přihlášky prvních zájemců o získání Atestu elektronického systému spisové služby, nutného nejen pro nové dodávky eSSSL po 1. 7. 2023.

Dodavatelé systémů pro správu dokumentů tak budou mít jen necelý rok k tomu, aby své produkty připravili a nechali zkontrolovat na shodu s atestačními kritérii.

Je tato doba dostatečná? Bude dost času a kapacit na případný přechod správy dokumentů do nových/atestovaných produktů? A jsou atestace opravdu jen výzvou pro dodavatele? Na tyto a další související otázky budeme hledat odpovědi na nadcházejícím semináři CNZ.

Program:
 • Aktuální stav legislativy – Jiří Úlovec, Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva
  vnitra
 • Změny v NSESSS – Stanislav Fiala, NAKIT
 • Jak bude probíhat atestace? – Petr Stiegler, Oddělení atestací elektronických spisových
  služeb ČAS
 • Co přináší atestace pro původce? – Martina Křešťáková, CNZ
 • Přestávka
 • Panelová diskuse zástupců výrobců sSSSL
  – příprava na atestaci, které systémy se budou atestovat
  – změny v produktech
  – příprava a kapacity pro úpravy systémů/nové implementace

Odborný seminář pořádá spolek CNZ, z. s. ve spolupráci s Národním archivem v Praze a Ministerstvem vnitra.

Registrujte se na adrese registrace@cnz.cz do pondělí 9. června 2023 včetně.

Kapacita semináře je omezena. Účast na semináři je bezplatná.

Ze semináře bude pořízen video záznam, který bude publikován na YouTube.

Pozvánka ke stažení (PDF)

Těšíme se na Vaši účast.

Jan Heisler, Předseda CNZ, z. s.
Martina Křešťáková, Organizační garant za CNZ, z. s.

Zdroj:

K tématu: