Výsledky eOSOBNOST 2023. Seznamte se.

V rámci slavnostního večera v Nové budově Národního muzea v Praze byly 22. 3. 2023 vyhlášeny výsledky letošního ročníku eOsobnost eGovernmentu

Na trůn nejvyšší usedl Miloslav Marčan, ředitel odboru IT, MPO

Magazín Egovernment v roce 2023 už po osmé oceňoval ty, kteří se svojí prací zasloužili o posun elektronizace veřejné správy v ČR.

Tradičně se z došlých nominací vyhlašovaly výsledky ve čtyřech kategoriích – obce, města, kraje a centrální úřady. V letošním roce došlo i na kategorii nejprestižnější – ocenění za celkový přínos.

 

VÝSLEDKY

 

CELKOVÝ PŘÍNOS
 1. Miloslav Marčan, ředitel odboru informatiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 2. Ondřej Nekovář, SPCSS, ředitel, úsek kybernetické bezpečnosti, SPCSS
 3. Ladislav Němec, MD, Vrchní ředitel sekce/zmocněnec pro digitalizaci, Sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend, Ministerstvo dopravy
CENTRÁLNÍ ÚŘADY
 1. Pavel Bernard, viceprezident, Notářská komora
 2. Radka Domanská, Národní koordinátorka pro otevřená data, OHA MV ČR
 3. Jakub Joklík, vedoucí oddělení dozoru nad normotvorbou obcí, MV ČR
KRAJE
 1. Daniel Rokos, vedoucí oddělení informatiky Středočeského kraje (Nominace Gordic Láďa Mazač)
 2. Martin Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, KÚ Kraje Vysočina
 3. Hana Frýdová, vedoucí oddělení projektů a geografických informačních systémů, KÚ Ústeckého kraje
MĚSTA
 1. Tomáš Aberl, člen rady města Brna pro informační technologie a oblast sportu, předseda komise informatiky, Magistrát města Brna (Nominace Gordic)
 2. Benedikt Kotmel, vedoucí odboru integrace a zpracování dat, Operator ICT
 3. Vladimír Křivánek, vedoucí odboru informatiky, Magistrát města Jihlavy
OBCE
 1. Miroslava Holasová, místostarostka, městys Svitávka
 2. Antonín Pospíšil, místostarosta, OÚ Moravičany (Nominace Gordic )
 3. Vlastimil Veselý, MBA, ředitel, CATANIA GROUP s.r.o.
KDO BYL LETOS NOMINOVÁN?

Ing. Ladislav Němec, Vrchní ředitel sekce/zmocněnec pro digitalizaci, Sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend, Ministerstvo dopravy
Ing. Roman Vrba, ředitel, odbor eGovernmentu, MV ČR
Ing. Helena Duffková, vrchní ministerský referent, odbor eGovernmentu, MV ČR
Ing. Karel Trpkoš, vrchní ředitel sekce, MPSV
Ing. Tomáš Bezouška, ředitel, IPSD
Ing. Mgr. Alena Minxová, vedoucí oddělení, tisková mluvčí, Olomoucký kraj
Mgr. Karel Váchal, zástupce zmocněnce pro digitalizaci, sekce silniční a veřejné dopravy a správních agend, Ministerstvo dopravy
Ing. Miroslav Rychtařík, vedoucí oddělení informačních systémů, ÚV ČR
Ing. Miloslav Marčan, ředitel odboru informatiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Jakub Tichý, referent, odbor IT, MČ Praha 17
Mgr. Ondřej Nekovář, ředitel, úsek kybernetické bezpečnosti, SPCSS
JUDr. Jan Horník, Ph.D., tajemník, MěÚ Dobříš
Bc. Petr Loučka, tajemník, MČ Praha 17
Vladimír Křivánek, vedoucí odboru informatiky, Magistrát města Jihlavy
Ing. Martin Procházka, vedoucí oddělení správy sítě, KÚ Kraje Vysočina
Miroslava Holasová, místostarostka, městys Svitávka
Ing. Jiří Poláček, CSc., ředitel sekce centrální databáze, ČÚZK
Radek Brázda, vedoucí oddělení informatiky, Město Vyškov
Mgr. Tomáš Kroupa, vedoucí oddělení strategie a standardizace, OHA MV ČR
Ing. Tomáš Šedivec, vedoucí oddělení architektury ISVS, OHA MV ČR
Ing. Mgr. Radka Domanská, národní koordinátorka otevřených dat, MV ČR
Ing. Hana Frýdová, vedoucí oddělení projektů a geografických informačních systémů, KÚ Ústeckého kraje
Ing. Lucie Bartáková, ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů, Státní fond dopravní infrastruktury
Pavel Burian, Data Protection Officer, NAKIT
Ing. Vladimír Rohel, ředitel sekce bezpečnost, NAKIT
Markéta Zvěřinová, DIS., matrika, fakturace, obec Kněžice
Ing. Karel Večeře, předseda, ČÚZK
Ing. Vladimír Dzurilla, býv. vládní zmocněnec pro digitalizaci
Mgr. Pavel Bernard, viceprezident, Notářská komora ČR
Ing. Michal Pešek, ředitel SZR
Ing. Ervín Severa, vedoucí oddělení územního plánování, KÚ Moravskoslezského kraje
Mgr. Vlastimil Veselý, MBA, ředitel, CATANIA GROUP s.r.o.
Ing. Bc. Adam Kučínský, ředitel odboru regulace, NÚKIB
Robert Králíček, poslanec PS PČR
Antonín Pospíšil, místostarosta, OÚ Moravičany
Bc. Marek Malínek, MPA, tajemník, MÚ Moravský Beroun
Benedikt Kotmel, vedoucí odboru integrace a zpracování dat, Operator ICT, a.s.
Ing. Pavel Kopecký, vedoucí odboru informačních technologií, Město Kroměříž
Mgr. Aleš Růžička, tajemník, MÚ Nymburk
Bc. Tomáš Aberl, člen rady města Brna pro informační technologie a oblast sportu, předseda komise informatiky, Magistrát města Brna
Bc. Josef Slobodník, předseda komise pro IT, Rada MČ Praha 8
Ing. Mgr. Radka Domanská, Národní koordinátorka pro otevřená data, OHA MV ČR
Mgr. Elen Ransdorfová, ředitelka odboru informatiky, Ministerstvo spravedlnosti
Mgr. Irena Křeková, správa aplikací a technická podpora uživatelů systému – GIS, Zlínský kraj
Mgr. Zdeněk Veselý, generální ředitel, Česká agentura pro standardizaci
Mgr. Jakub Joklík, vedoucí oddělení dozoru nad normotvorbou obcí, MV ČR
Mgr. Daniel Rokos, vedoucí odboru informatiky, Středočeský kraj
PaeDr. Ivo Vašíček, předseda finančního výboru, Jihomoravský kraj

Zdroj a fotogalerie:

Oceněným i nominovaným gratulujeme!

 

K tématu: