Návrh zákona o správě dat a o řízeném přístupu k datům

Navrhovaný zákon má za cíl zavést principy správy dat veřejného sektoru a upravit regulaci řízeného přístupu k datům veřejného sektoru a možnost jejich opětovného užití.

Návrh zákona a související materiály:

Stručné vysvětlení ve vlákně:

https://odok.cz/portal/veklep/material/KORND4KLAAG6

K tématu: