DVS: Digitální transformace veřejné správy

Jaká je realita v provázanosti ICT strategií na národní a místní úrovni?

Zkušenosti autorů strategií digitální transformace a ICT pro místní a krajskou samosprávu říkají, že veřejná správa v území se nedočká zvýšeného používání digitálních služeb bez systémového přístupu a moderního řízení při rozpracování e-governmentu.

Digitální transformace v místních a regionálních samosprávách je v České republice většinou založena na dokumentech nazývaných strategie digitální transformace a ICT. Zpravidla je vypracovávají externí poradenské společnosti. Tento přístup často přináší samosprávám vysoký přínos v podobě kvalitně zpracovaných strategických dokumentů e-governmentu a digitální transformace.

Součástí těchto strategií jsou také modely Enterprise architektury (EA) a portfolia krátkodobých a dlouhodobých projektů, které v případě realizace přispívají k digitální transformaci služeb místní a regionální samosprávy. Veřejné instituce a celá veřejná správa proto stále častěji využívají metody EA, projektového a programového řízení k řízení změn souvisejících s digitální transformací.

Cílem tohoto příspěvku je analyzovat proces a bariéry tvorby strategie digitální transformace a ICT u orgánů veřejné správy na místní úrovni.

Dílčími cíli jsou shrnutí, porovnání komplexnosti obdobných orgánů veřejné správy a prezentace poznatků z praxe a práce s respondenty vybraných měst a krajů, které v souladu s národními strategickými dokumenty v oblasti e-governmentu a digitální transformace usilují o prohloubení digitální transformace v samosprávě prostřednictvím realizace portfolia projektů vyplývajících z strategií digitální transformace a ICT realizovaných externími poradenskými společnostmi.

Celý článek: Digitální transformace veřejné správy

Obsah:

  • Trocha teorie
  • Konkrétní případové studie
  • Pojmy související s digitální transformací
  • Výsledky šetření
  • Příklady projektů identifikovaných jednotlivými respondenty
  • Diskuze a závěr

Zdroj: