ÚOHS: Online seminář k § 19a zákona č. 143/2001 Sb.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá pro zástupce orgánů veřejné správy a jejich sdružení seminář k problematice narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy, tj. § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Obdobná školení uspořádal Úřad v minulosti již několikrát se záměrem zlepšit povědomí zástupců orgánů veřejné správy o problematice hospodářské soutěže.

S problematikou narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy se Úřad ve své praxi běžně setkává, a to zejména na základě podnětů z řad veřejnosti. Cílem školení bude proto osvětlit danou tematiku (účel § 19a zákona, postup při posuzování daného jednání, pravomoci Úřadu atd.) a zodpovědět případné dotazy účastníků.

Jelikož dne 29. 7. 2023 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, v semináři se zaměříme i na změny a novinky týkající se § 19a.

Toto školení je bez poplatku a je určeno pouze pro zaměstnance a zastupitele obcí, měst a krajů a pro zaměstnance jejich svazů a sdružení. Školení je obecně vhodné zejména pro osoby, jež se v rámci pracovní činnosti orgánů veřejné správy předmětné problematice věnují, např. zaměstnanec či vedoucí právního oddělení.

Školení se uskuteční dne 20. 9. 2023 v čase 9–11 hod., online přes Webex.

REGISTRACE

– zájemci se mohou hlásit na e-mail: sarka.benesova@uohs.cz, a to ideálně do 13. 9. 2023

Seminář 19a

Zdroj: