Volby 2021: 5. díl – Co nám o stranách a jejich postoji k dobré správě státu prozradily jejich volební programy?

Volby se kvapem blíží a všechny strany i koalice vydaly své volební programy. Tedy deklarují, na co se hodlají zaměřit v příštím volebním období.

Na našich stránkách jsme se věnovali tématům, která spadají do kategorie dobré správy státu – efektivní správa státu, digitalizace a korupce. Nyní nabízíme kontextové shrnutí.

— Redakce ISVS.CZ

Výrazná témata, která v tomto volebním období hýbala společností, byla ohrožená nezávislost státního zastupitelství a ohrožená nezávislost veřejnoprávních médií. Kdo slibuje nezávislost posílit a kdo ne a kdo má v programu sliby, které nezávislost ohrozí?

Nezávislé státní zastupitelství Nezávislá média
ANO 2011 NE ANO
ČSSD NE ANO
PirSTAN ANO ANO
Přísaha ANO NE
SPOLU NE ANO
KSČM NE OHROŽENÍ
SPD NE OHROŽENÍ

 

Přehledné známky za dosavadní výkon v oblasti dobré správy státu, včetně nezávislých médií i nezávislé justice, i za proklamované sliby naleznete na Volebním průvodci od Rekonstrukce státu.

 

ANO 2011

Program hnutí ANO prozrazuje to, co je již déle patrné z aktivity vlády i jejího poslaneckého klubu. Hnutí ANO opustilo snahu o předcházení korupci, mnohde – jako například ve slibech posílit nezávislost státního zastupitelství – otočilo, a nakonec opozice s občanskou společností bránila snaze nezávislost omezit – a nemá příliš představu, jak zajistit, že český stát bude připravenější na řešení krizí, jako byla krize způsobená covidem.

V oblasti dobré správy je program hnutí ANO povšechný, nekonkrétní a v porovnání s programy z předchozích let velmi slabý. Neobsahuje ani přísliby zajistit splnění toho, co se dosud splnit nepodařilo (jako např. zajistit nezávislost státním zástupcům).

Silná je pouze kapitola o digitalizaci státu, kde však chybí představa o tom, jak překonat překážky, které účinné digitalizaci dosud zjevně bránily (jako je resortismus, nedostatek odborníků na IT apod.).

Souhrnný komentář k programu hnutí ANO od Rekonstrukce státu: https://www.rekonstrukcestatu.cz/archiv-novinek/hodnoceni-volebnich-programu-6-dil-ano-a-volny-blok

 

ČSSD

Program ČSSD se téměř výhradně věnuje sociálním otázkám. V nich dokáže být ČSSD velmi konkrétní a nabízet systémová řešení. Tématu dobré správy se však ČSSD věnuje jen minimálně. Okrajově se věnuje i nejvýraznějšímu tématu voleb v dané oblasti – digitalizaci.

Vzhledem k tomu, že ČSSD 4 roky vedla ministerstvo vnitra, které má digitalizaci na starost, chtělo by se očekávat, že její představa to tom, jak a kam digitalizaci posunout, bude alespoň nějaká.

Souhrnný komentář k programu ČSSD od Rekonstrukce státu: https://www.rekonstrukcestatu.cz/archiv-novinek/hodnoceni-volebnich-programu-4-dil-cssd-kscm-spd-a-trikolora-svobodni-soukromnici

 

Koalice Pirátů a Starostů

Program Pirátů a Starostů je v kontextu ostatních hodnocených programů nejpropracovanější a nejpodrobnější. Dobré správě a způsobům, jak ji zařídit, věnují Piráti samostatné kapitoly, v nichž se zaměřují nejen na obsahovou stránku toho, co budou navrhovat v digitalizaci či boji s korupcí, ale také jak dosáhnou toho, že sliby skutečně splní.

V tomto ohledu se jeví jako nejdůležitější uvědomění, že velkou brzdou plnění politických priorit je kromě dlouhého legislativního procesu také státní správa, která je podle hodnocení KPMG  neefektivní.

Piráti slibují revizi služebního zákona a zřízení nezávislého ředitelství státní služby, které by konečně mohlo být chybějícím vrcholným článkem, který se o rozvoj státní služby začne starat.

 

Přísaha

Hnutí Přísaha se snaží převzít od hnutí ANO prapor akce nespokojených občanů, přičemž nespokojenost se stále týká převážně – ne však pouze – korupce a obecněji podle hnutí Přísaha neschopnosti policie, státních zástupců a soudů efektivně vymáhat právo.

Řešení neschopnosti efektivně bojovat proti korupci vidí Přísaha v systémových změnách trestního řízení, posílení nezávislosti policie i státních zástupců či zřizování specializovaných útvarů.

V programu hnutí je v ostatních tématech vidět, že si v hnutí uvědomují mnohé společenské problémy, a dokonce umí nabídnout dílčí konkrétní řešení, ale kromě tématu vyšetřování a trestání trestné činnosti obvykle chybí navrhovaným dílčím řešením ucelená představa o komplexním řešení.

 

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

Koalice SPOLU se rozhodla postavit program v oblasti dobré správy téměř výhradně na slibech rozpohybování digitalizace a jejího pozitivního přínosu občanům, a to i těm, kteří nechtějí online služby sami používat. Bohužel ale v programu nenacházíme procesní aspekt – tedy odpověď na otázku: Jak digitalizaci, která dnes vázne, rozpohybujeme?

Digitalizace totiž nevázne jen kvůli nepříliš velkému zájmu současné vlády, ale také především kvůli rozptýlené zodpovědnosti za digitalizaci, která nutně vyžaduje spolupráci a dohodu různých ministerstev, která si raději „jedou jen na vlastní triko“, a také odborníky na IT, které stát postrádá, a tedy se o digitální infrastrukturu neumí sám starat, rozvíjet ji, ale ani kvalitně IT služby nakupovat.

Reformu veřejné správy si pak ve SPOLU zatím představují tak, že „zdigitalizují, co půjde“, čímž ušetří a budou moct propustit nejméně 10 % úředníků. Bezhlavé propouštění však zatím vždy vedlo jen k dalšímu snižování efektivity a kvality práce státní služby a ve finále se spíše prodražovalo.

 

KSČM a SPD

Důvod, proč program obou stran hodnotíme společně je ten, že jak Komunistická strana, tak SPD v programu rezignovaly na podrobnosti. Programy jsou v případě KSČM bodové a stručné, v případě SPD sice psány ve větách, ale výsledek je stejný.

KSČM namátkou slibuje posílit strategické řízení či kontrolu účelnosti dotací, ale ucelený pohled na oblast dobré správy u KSČM nenajdeme. Program SPD je ještě skoupější, a kromě obecného slibu podporovat snižování byrokracie a zvýšit digitalizaci, nenajdeme nic o dobré správě státu, aby byl stát k občanům přívětivý a srozumitelný.

Společné mají KSČM a SPD také sliby opatření – zde výjimečně poměrně konkrétní – které by vedly k omezení nezávislosti veřejnoprávních médií (jako je ČT), a tedy k omezení informování veřejnosti o věcech, které nejsou pro politiky příjemné. KSČM i SPD slibují například zrušení koncesionářských poplatků a faktické zestátnění ČT.

 

Díly seriálu:

 

Ucelený průvodce volebními programy a předvolebními sliby stran naleznete na Programech do voleb: https://2021.programydovoleb.cz/pruvodce-volbami

 

Zdroj:

 

Jakub Černý, Frank Bold