Kontrolní plán ÚOOÚ pro rok 2024

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil svůj kontrolní plán pro letošní rok.

Hlavními oblastmi, na které jsou jednotlivé kontroly zaměřeny bude mj. využívání dat z registru obyvatel orgány veřejné moci, nahrávání telefonických hovorů, zpracování osobních údajů v informačních systémech v rámci Schengenského prostoru, zpracování osobních údajů Policií ČR a rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení.

Úřad se i v roce 2024 opět zapojí společně s dalšími evropskými dozorovými úřady do koordinované kontrolní akce (Coordinated Enforcement Framework 2024). Ta bude zaměřena na implementaci práva na přístup ze stany správců osobních údajů.

Kompletní anonymizovanou verzi aktuálního kontrolního plánu Úřadu naleznete níže ve formátu PDF.

Kontrolní plán ÚOOÚ pro rok 2024 (5 stran)

Zdroj:

K tématu: