Jak dlouho lze uchovávat souhlas s cookies?

Úřad pro ochranu osobních údajů aktualizoval “Často kladené otázky ohledně souhlasu s cookies uděleného prostřednictvím tzv. cookie lišty” o téma:

Jak dlouho je možné uchovávat souhlas s ukládáním cookies a kdy lze opětovně žádat o udělení souhlasu v případě jeho předchozího odmítnutí?

Dobu, po kterou je platně udělen souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies i dobu pro opětovné zobrazení cookie lišty v případě odmítnutí, musí stanovit správce s ohledem na účel, ke kterému jsou osobní údaje zpracovávány současně s ohledem na očekávání subjektů údajů.

Opětovné zobrazování cookie lišty by nemělo narušovat činnosti uživatele při používání webové stránky, ať už souhlas udělil či odmítl udělit.

Obecně lze za přiměřenou dobu, na kterou byl souhlas s využíváním cookies udělen, považovat 12 měsíců

V případě, že uživatel odmítl souhlas udělit, nemělo by být jeho udělení znovu vyžadováno alespoň 6 měsíců od posledního zobrazení cookie lišty.

Tato doba může být kratší pokud:

  • se významně změnila jedna nebo více okolností zpracování,
  • provozovatel není schopen sledovat předchozí souhlas/nesouhlas (např. uživatel smazal cookies uložené ve svém zařízení).
Za významnou změnu zpracování lze považovat zcela nové nastavení cookie lišty a/nebo účelů zpracování, nebo takovou změnu, u které lze předpokládat, že uživatel, který odmítl udělit souhlas, by jej nově udělit mohl (např. výrazné omezení počtu subjektů – správců a zpracovatelů; nebo např. u analytických cookies dojde ke změně zpracovatele a osobní údaje již nebudou předávány mimo EU).

Jelikož souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies je udělován ke konkrétnímu účelu a určeným subjektům (správcům), nelze považovat za významnou změnu zpracování změnu jednotlivých cookies.

V této souvislosti je třeba upozornit na to, že dojde-li k významné změně zpracování, která by měla vliv i na uživatele, kteří dříve souhlas se zpracováním osobních údajů udělili, bude nezbytné znovu požádat o udělení souhlasu s tímto novým zpracováním i tyto uživatele.

Další informace:

 

Zdroj: