Nová odpadová legislativa a digitalizace sběru odpadů

K problematice nové odpadové legislativy připravil Svaz měst a obcí přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších legislativních změn.

Hlavním smyslem nové legislativy je nasměrování České republiky ke konci skládkování odpadů a zvýšení podílu vytříděného a recyklovaného odpadu.
To je úkolem a povinností obcí.
— Svaz měst a obcí

Poradnu ohledně nové legislativy k odpadům najdete v článku Speciál právní poradny – nová odpadová legislativa.

V oblasti sběru odpadu se začínají víc a víc využívat ICT technologie

V současné době jsou například nádoby a pytle označeny čárovými či QR kódy a pracovníci svozových firem je musejí ručně načítat, což je ve větších městech a obcích časově náročné.

„Nově mohou svozová vozidla využívat i RFID technologii, což v praxi znamená, že dokážou sama na dálku automaticky načíst informace z čipů na nádobách,“ popisuje Adam Sorokač z firmy ifm electronic, která se vývojem technologie zabývá.” 

Viz článek na E15.cz Digitalizace sběru odpadu zrychlí. Obce k tomu motivuje nová legislativa.

Zdroj: SMO ČR